Sizi Arayalım
Gölyaka Merkezli Deprem Nedeniyle Düzce İlindeki Mükelleflerin Bazı Vergisel Yükümlülüklerinin Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 28.11.2022/114

Gölyaka Merkezli Deprem Nedeniyle Düzce İlindeki Mükelleflerin Bazı Vergisel Yükümlülüklerinin Süresi Uzatılmıştır

Gölyaka merkezli deprem nedeniyle Düzce ilindeki mükelleflerin bazı vergisel yükümlülüklerinin süresi uzatılmıştır.

23.11.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle ilgili olarak kendilerine iletilen talepler doğrultusunda “147 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” yayımlanmıştır.

Söz konusu Sirküler ile, 23.11.2022 tarihinde Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla söz konusu ildeki mükelleflerin vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak yapılan süre uzatımları aşağıdaki gibidir:

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin (MPHB) Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükellefler tarafından 28.11.2022 (26.11.2022 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26.12.2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Turizm Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükellefler tarafından 30.11.2022 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken turizm payı beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süresi 02.01.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükellefler tarafından 30.11.2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Ekim dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02.01.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Düzce ilindeki mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 30.11.2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2022/Ağustos ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin 2022/Temmuz-Ağustos-Eylül dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 02.01.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

                          Saygılarımızla.

 

Dosyalar