Sizi Arayalım
KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te Yapılan  Değişiklikle KOBİ Tanımında Dikkate Alınan Satış Hasılatı ve Bilanço Rakamları Revize Edilmiştir

DUYURU: 21.03.2022/27

KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikle KOBİ Tanımında Dikkate Alınan Satış Hasılatı ve Bilanço Rakamları Revize Edilmiştir

KOBİ'lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle KOBİ statüsünde kabul edilecek firmalara ilişkin olarak bilanço büyüklüğü veya net satış hasılatı için gözetilen sınır 125.000.000,00-TL’den 250.000.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenleme ile;

  • KOBİ statüsünde kabul edilecek firmalara ilişkin olarak çalışan sayısının 250 kişiden az olması şartı aynen korunarak, bilanço büyüklüğü veya net satış hasılatı için gözetilen sınır 125.000.000 TL’den 250.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan KOBİ’lerin ayrımında aranan çalışan sayılarına ilişkin sınırlar aynen korunarak aktif toplamı veya net satış hasılatı için gözetilen sınırlar mikro işletme için 3.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye, küçük işletme için 25.000.000 TL’den 50.000.000 TL’ye, orta büyüklükteki işletme için 125.000.000 TL’den 250.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

18.03.2022 tarihinde Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliğe ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; …

b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri, …

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; …

b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri, …

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması

Madde 5 - 

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması

Madde 5 –

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Sözü edilen değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandığı 18.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar