Sizi Arayalım
KDV Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırılmıştır

DUYURU: 19.05.2022/58

KDV Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırılmıştır

KDV tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde tevkif edilen KDV’nin ödenmiş olması şartı kaldırılmıştır.

16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ” ile 01.03.2021 tarihinden itibaren tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcılar tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması zorunlu hale getirilmişti. (18.02.2021 tarihli, 29 sayılı Duyurumuz)

Sözü edilen düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay 4. Dairesi’nin 01.02.2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile 35 seri no.lu Tebliğ’in konuyla ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Akabinde, Danıştay 4. Dairesi’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından itiraz edilmiş ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 23.03.2022 tarih ve İtiraz No:2022/3 sayılı Karar ile söz konusu itirazın reddine karar verilmiştir.

Buna göre, Danıştay 4. Dairesi’nin 01.02.2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ”in ilgili maddesinin yürütmesi durdurulduğu için, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

Sözü edilen durum, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine hitaben yazılan “13.05.2022 tarih ve E-63230 sayılı Yazı” ile de duyurularak, uygulamanın yukarıda belirtilen kararlar doğrultusunda yürütülmesi hususunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Saygılarımızla.

Dosyalar