Sizi Arayalım
KDV Alacaklarının 2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına Mahsup Taleplerinde Vade Tarihi Uzatılmıştır

DUYURU: 13.04.2023/60

KDV Alacaklarının 2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına Mahsup Taleplerinde Vade Tarihi Uzatılmıştır

Her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödeyerek sigortalı olarak işçi çalıştıran işverenlerin 2023/Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi talebine ilişkin vade tarihi 28.04.2023 olarak belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.04.2023 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile,

  • Gelir İdaresi Başkanlığınca 20.04.2023 tarihinin Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Şubat dönemine ilişkin SGK prim borçlarına 20.04.2023 tarihine kadar mahsup edilmesinde gecikmelerin yaşanmaması ve mükelleflerin mağdur olmaması için 2023/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerine yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 28.04.2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağının belirtildiği,
  • Bu nedenle, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödeyerek sigortalı olarak işçi çalıştıran işverenlerin 2023/Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi talebine ilişkin vade tarihinin 28.04.2023 olarak uygulanacağı ifade edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 11.04.2023 tarihli Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

                                    Saygılarımızla.

Dosyalar