Sizi Arayalım
Haziran 2021 Dönemine İlişkin KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri, Aynı Döneme İlişkin “Form BA-BS” Bildirimlerinin Verilme Süreleri ve E-Defterlerin Oluşturulma/İmzalanma ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 09.07.2021/101

Haziran 2021 Dönemine İlişkin KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri, Aynı Döneme İlişkin “Form BA-BS” Bildirimlerinin Verilme Süreleri ve E-Defterlerin Oluşturulma/İmzalanma ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın internet sitesinde 08.07.2021 tarihinde yayımlanan “136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; -Haziran 2021 dönemine ilişkin KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, -Aynı döneme ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süreleri ve -e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma süreleri ile GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatılmıştır. Sözü edilen süre uzatımı ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 08.07.2021 tarihinde yayımlanan “136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile;

  • 26.07.2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Haziran 2021 dönemi Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30.07.2021 günü sonuna kadar,
  • 02.08.2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) sonuna kadar verilmesi gereken Haziran 2021 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 06.08.2021 günü sonuna kadar,
  • 02.08.2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 06.08.2021 günü sonuna kadar

uzatılmıştır.    

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 136 sayılı VUK Sirkülerine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar