Sizi Arayalım
Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin Yararlandığı İndirimler ile Teknopark Firmalarının Kazanç İstisnalarından Kaynaklanan %2 Yatırım Yükümlülüğünde Zaman Daralıyor!

DUYURU 04.12.2023/131

Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin Yararlandığı İndirimler ile Teknopark Firmalarının Kazanç İstisnalarından Kaynaklanan %2 Yatırım Yükümlülüğünde Zaman Daralıyor!

Ar-Ge/Tasarım merkezlerinin yararlandığı Ar-Ge indirimleri ile teknopark firmalarının kazanç istisnalarından kaynaklanan %2 yatırım yükümlülüğünde zaman daralıyor!

Bilindiği üzere, 28.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarları ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki kazanç istisnası tutarlarının %2’sinin girişim sermayesi yatırımlarına yönlendirilmesi konusunda düzenleme yapılmıştı.

Buna göre, 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen teknokent kazançları veya Ar-Ge/Tasarım indirim tutarları 1.000.000 TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından;

  • İstisna edilen kazanç tutarı ile Ar-Ge/Tasarım indirim tutarının %2’sinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması,
  • Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, ilgili Kanunlar kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar ile Ar-Ge/Tasarım indirimi tutarının %20’si, ilgili yılda gelir ve kurumlar vergisi istisnası/indirimine konu edilemeyecektir. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

7263 sayılı Kanun ile getirilen %2 yatırım zorunluluğuna ilişkin ikincil bir mevzuat yayımlanmamış olmakla birlikte, 2022 yılı gelir/kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim/kazanç istisnası üzerinden sağlanan vergi tasarruflarının kaybedilmemesi bakımından, %2 oranındaki yatırım zorunluluğunun 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Dosyalar