Sizi Arayalım
Yeni Getirilen Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

DUYURU: 28.11.2022/115

Yeni Getirilen Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Yeni getirilen gelir vergisi istisnalarına ilişkin olarak hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır.

“7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’nda;

  • Çalışanlara günlük belirli bir tutarı aşmayan yemek bedeli olarak yapılan ödemeler, kullanım amacına bakılmaksızın gelir vergisinden istisna edilmesine,
  • Çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma amacıyla yapılan ödemelerin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmesine,
  • Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerde çalışanlara ödenen ücretler, yurtdışı kazançlardan karşılanmak kaydıyla gelir vergisi istisnası kapsamına alınmasına

ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. (10.11.2022 tarihli, 10 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, yukarıda belirtilen gelir vergisi istisnalarının uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamaların yer aldığı “322 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 25.11.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 02.12.2022 cuma günü sonuna kadar e-posta yoluyla (bkirbuga@gelirler.gov.tr adresine) iletilmesi mümkündür.

Yukarıda sözü edilen Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar