Sizi Arayalım
Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

DUYURU: 26.04.2022/48

Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

İktisadi kıymetlerin bir defaya mahsus (vergili) ve/veya sürekli (vergisiz) şekilde yeniden değerlenmesine imkan sağlayan düzenlemelerin uygulama usul ve esasların belirlendiği “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı’na aşağıdan ulaşabilirsiniz.

30.10.2021 tarihli, 9 sayılı Rehberimizde belirtildiği üzere, 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile;

  • Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinde eklenen (ç) bendiyle 2022 yılı geçici vergi dönemlerinden başlamak üzere (enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşmadığı dönemlerde) amortismana tabi iktisadi kıymetlerin vergisiz bir şekilde yeniden değerlenmesine imkan veren düzenleme Kanun metnine eklenmiş,
  • Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 32. maddeyle de, yukarıda belirtilen mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yapılacak olan yeniden değerleme öncesinde, bilançolara kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin önceki hesap döneminin sonu itibarıyla (net değer artışı üzerinden %2 vergi ödenmek suretiyle) yeniden değerlenebilmesine imkan sağlanmıştı.

Bu defa, sözü edilen yeniden değerleme düzenlemelerinin uygulama usul ve esaslarını içeren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

Tebliğ Taslağı’nın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 27.04.2022 Çarşamba günü sonuna kadar e-posta yoluyla iletilmesi mümkündür.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Dosyalar