Sizi Arayalım
EYLÜL 2021 VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 01.09.2021\125

EYLÜL 2021 VERGİ TAKVİMİ

Eylül 2021 Vergi Takvimi Centrum tarafından hazırlanan ve Eylül ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyurumuz aşağıdadır.

İLK TARİH SON TARİH VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01.09.2021 09.09.2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01.09.2021 10.09.2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.09.2021 24.09.2021 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.09.2021 27.09.2021 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 27.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 27.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 27.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
09.06.2021 30.09.2021 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi
01.07.2021 30.09.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01.09.2021 30.09.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2021 01.11.2021 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
01.09.2021 30.11.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01.09.2021 30.11.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla.

Dosyalar