Sizi Arayalım
E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

DUYURU 26.08.2022/93

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

25.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemelerin detaylarına ilişkin olarak Centrum tarafından yayımlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

25.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF)  karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar’da geçen bazı tanımlara aşağıda yer verilmiştir.

E-İhracat Konsorsiyumu: E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama, dağıtım ve/veya iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E-ihracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketlerdir.

Perakende E-Ticaret Siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye'de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketlerdir.

Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan, iş merkezi Türkiye'de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamıdır.

B2B Platformu: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkanı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirkettir.

Yurt Dışı Pazaryeri: Üçten fazla ülkede faaliyet gösteren veya iş merkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az %15 paya sahip olan pazaryerleridir.

DFİF'ten yapılacak ihracat destek unsurları, tutarı ve oranlarının güncel listesi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Destek Adı

Oran (%)

Tutar

Pazara Giriş Rapor Desteği

%50

1.500.000 TL

Dijital Pazar Yeri Tanıtım Desteği

 

*Perakende E-Ticaret Siteleri İçin

**E-İhracat Konsorsiyumları İçin

%50

7.500.000 TL

 

*15.000.000 TL

**25.000.000 TL

E-İhracat Tanıtım Desteği

 

*B2B Platformları İçin

**E-İhracat Konsorsiyumları İçin

***Perakende E-Ticaret Siteleri İçin

****Pazaryerleri İçin

%50

*4.000.000 TL

**15.000.000 TL

***25.000.000 TL

****30.000.000 TL

Sipariş Karşılama Hizmeti# ve Depo Kira Desteği**

#*Pazaryerleri İçin

#** Perakende E-Ticaret Siteleri İçin

#*** E-İhracat Konsorsiyumları İçin

%50

**5.000.000 TL

#*7.500.000 TL

#**15.000.000 TL

#***25.000.000 TL

Yurt Dışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği

%50

200.000 TL

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

 

*E-İhracat Konsorsiyumları İçin

**Diğer Yararlanıcılar İçin

%50

 

 

*3.000.000 TL

**1.500.000 TL

Pazar Yeri Komisyon Gideri Desteği

 

*Perakende E-Ticaret Siteleri İçin

**E-İhracat Konsorsiyumları İçin

%50

750.000 TL

*2.500.000 TL

**3.000.000 TL

Söz konusu Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Y-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir. Ayrıca, Ticaret Bakanlığınca ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için destek oranları 20 puana kadar artırılabilecektir.

Yukarıda özetlenen “5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

Dosyalar