Sizi Arayalım
Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Bu Süre Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapmayacaklardır

DUYURU 13.02.2023/22

Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Bu Süre Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapmayacaklardır

Merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizce yapılacak bağış ve yardımların, yapıldığı yerler itibariyle vergi mevzuatı karşısındaki durumu izah edilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle söz konusu iller için mücbir sebep hali ilan edilmişti. (08.02.2023 tarihli, 19 sayılı Duyurumuz)

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmişti.

Diğer yandan, Katma Değer Vergisi (KDV) Uygulama Genel Tebliği’nin “I/C-2.1.3.1 Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı bölümünde Vergi Usul Kanununa göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar vergi ödevleri ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı; ancak işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunacağı belirtilmiştir. Buna göre, deprem nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler;

  • Mücbir sebep halinin geçerli olduğu süre boyunca yaptıkları kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaklar,
  • 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasındaki kısmi tevkifata tabi alımları nedeniyle bu tarih aralığında düzenlenmesi gereken faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Öte yandan, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında olması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilecek; ancak bu durumda ilgili KDV beyannameleri mücbir sebep halinin sona ermesi sonrasında 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar beyan edilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerden gerçekleştirdikleri kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ise KDV tevkifatı uygulanması gerekecektir.

Mücbir sebep halinin tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.

Dosyalar