Sizi Arayalım
Çevre ve Veri Merkezleri Yatırımlarına İlişkin Olarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 22.11.2021/154

Çevre ve Veri Merkezleri Yatırımlarına İlişkin Olarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)” 13.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’e ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

“2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17. maddesinde yer alan öncelikli yatırımlar, hangi bölgede yapıldığına bakılmaksızın, 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmekte, sözü edilen yatırımların 6. bölgede yapılmaları halinde ise 6. bölge destekleri tatbik edilmektedir.

17.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile çevre yatırımları da yukarıda belirtilen öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Akabinde, 29.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

  • Çevre yatırımının tanımında değişikliğe gidilerek, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayına istinaden en az yüzde on beş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlayabileceği tevsik edilen yatırımlar” çevre yatırımı olarak tanımlanmış,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alınarak, bunlar için de 5. Bölgede öngörülen desteklerin sağlanması temin edilmiştir. (05.07.2021/97 tarih ve sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 13.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)” ile, çevre ve veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin başvuru ve tamamlanma aşamalarında yapılması gereken değerlendirmelerin unsurları açıklanmıştır.

Buna göre;

  • Çevre yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından verilecek raporun değerlendirme ve sonuç kısmında proje/yatırımın onaylandığına dair, yatırımın tamamlanmasını müteakip ise projenin başarıyla gerçekleştirildiğine dair ibare aranacak;
  • Veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde ise, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan “TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi” aranacaktır. Sözü edilen yatırımlarda, yatırımın tamamlanmasını müteakip, belirtilen standartların sağlandığına ilişkin “TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi” de talep edilecektir.

Yukarıda belirtilen 2021/1 sayılı Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”in güncel haline ise buradan ulaşabilirsiniz.

 Saygılarımızla.

Dosyalar