Sizi Arayalım
CentrumTime 14. Sayısı ile Yayında!

CentrumTime 14. Sayısı ile Yayında!

Modern Vergicilik Dergisi CentrumTime 14. sayısında: Ek Verginin Tecil Uygulaması, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES) Yatırımları, Örtülü Sermaye Kapsamındaki Borçlar ve Enflasyon Muhasebesi Hazırlıkları gibi önemli konuları ele alıyor.

Değerli Okurlarımız, 
Centrum Time’ın 14. Sayısı ile karşınızdayız! Buraya tıklayarak dergimize erişebilirsiniz:

centrumtime 13. sayı

Centrum Time’ın 14. Sayısı ile karşınızdayız!

Kurumlar vergisi beyanı, ek vergiye ilişkin ihtirazi kayıt ve dava süreçleri, 7440 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı ve yapılandırma işlemleri ile dolu dolu geçen bir dönemi daha geride bıraktık.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlandığı indirim ve istisna kalemleri üzerinden %10 oranında vergi alınmasını öngören Ek Vergi ile birlikte yıl içerisinde yapılan tüm öngörülerde bir sapma meydana gelmiş, bazı kararların gözden geçirilme ihtiyacı hasıl olmuştu. Ek vergi ile birlikte yapılandırma, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin olarak da düzenlemeler yapılmış olması, beyannamesi verilmemiş cari dönemin de matrah artırımı kapsamına alınması; geçirdiğimiz kurumlar vergisi beyan döneminin ekstra hassas ve yoğun bir dönem olmasına neden oldu.

Şimdi bir tarafta ek vergiye ilişkin yürütmenin durdurulması taleplerine ilişkin kararlar beklenirken, bir taraftan ek verginin ödenmeyen kısımlarının ve ikinci taksitinin tecil hükümleri kapsamında yapılandırılması imkanlarına ilişkin soru işaretleri zihinleri meşgul etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirketleri etkileyen bu ve benzeri konulara ilişkin olarak yapılan düzenlemeleri, uygulama detaylarını beklenen sonuçları ile birlikte analiz ederek reel sektöre her gün değişen yasal zorunluluklarla baş etme çabasında katkı sunmaya devam ediyoruz.

Centrum olarak sektörde öne çıkan bir denetim ve danışmalık şirketi olmanın, hizmet standartlarının yükseltilmesinin yanında mesleki bilginin ve tecrübelerin paylaşılmasını da kapsadığının farkındayız. Bu farkındalığın sonucu olarak akademik ve periyodik yayınlara çok önem veriyor ve diğer yayınlarımızın yanında dergimizin de düzenli şekilde yayına hazırlanması ve sizlere ulaştırılması konusunda ciddi boyutta çaba sarf ediyoruz.

Centrum Time’ın bu sayısında güncel vergisel konulara ve cari dönemde dikkat çekmek istediğimiz özellik arz eden hususlara ilişkin çalışmalara yer vermeye gayret ettik. Bu kapsamda ilk olarak, plansız şekilde ortaya çıkması nedeniyle son dönemin en çok gündem olan konularından ek verginin tecil uygulaması kapsamında taksitlendirilmesinin usul ve esaslarına dair açıklamalar yapılmıştır. Lisanssız faaliyet kapsamında güneş veya rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yatırımı yapılmasına ilişkin olarak, yararlanılabilecek teşvikler hakkında bilgi verilerek indirimli kurumlar vergisi hesaplanacak kazancın tespit usulüne ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Akabinde örtülü sermaye kapsamında hesaplanan faiz ve benzeri ödemelerin Katma Değer Vergisi’ne tabi tutulup tutulmayacağı hususundaki tartışmalara Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun kararı kapsamında ışık tutulmaya çalışılmıştır. 2023 sonu itibariyle zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak olan VUK mük.298 maddesinde yer alan enflasyon muhasebesi ile ihtiyari olarak uygulanmakta olan VUK mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında “sürekli yeniden değerleme” ve VUK geçici 32.madde kapsamında “tek seferlik yeniden değerleme” uygulamalarının bir değerlendirmesi yapılmıştır. Kira sözleşmelerinde damga vergisi yönünden özellik arz eden hususlar sıralanmış, vergi İncelemesine istinaden iadesi talep edilebilen hizmet nitelikli tevkifata tabi KDV iade taleplerinin YMM Raporu ile de iade talep edilebilme imkanına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Amortismana tabi iktisadi kıymetler için yapılan harcamaların gider ve maliyet ayrımına dikkat çekilmiş, Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim müessesesi detaylı şekilde irdelenmiş, Limited Şirket'ten Anonim Şirkete dönüşün fırsat ve maliyetleri sıralanarak, E-Fatura iptal ve itiraz uygulamaları hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Centrum Time’ın bu sayısını da beğenerek okumanız dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Burçin Gözlüklü
Yönetici Ortak, YMM

Dosyalar