Sizi Arayalım
Bilişim Personeli İçin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %100’e Çıkarılmıştır

DUYURU: 20.04.2023/64

Bilişim Personeli İçin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %100’e Çıkarılmıştır

20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek Bilişim personelinin teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışma oranı %100’e çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanının sahip olduğu %75’e kadar artırma yetkisi %100’e çıkartılmıştı. (15.03.2023 tarihli, 4 sayılı Rehberimiz) Böylelikle, Cumhurbaşkanının Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma süresini %100’e çıkartabilmesine imkan sağlanmıştı.

Bu defa, 20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile söz konusu yetki kullanılarak, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek Bilişim personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması bakımından, bu İllerde yer alan bölge ve  merkezlerde  çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, bölge ve merkez dışında geçirilen süreler için belirlenmiş olan uzaktan çalışma oranı 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarih dahil) %100, bunlar dışındaki personele ise 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) %75 olarak uygulanacaktır.

7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar