Sizi Arayalım
Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Uzaktan Çalışma Uygulamasında Personel Ve Çalışma Süreleri Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 25.11.2020/183

Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Uzaktan Çalışma Uygulamasında Personel Ve Çalışma Süreleri Yeniden Belirlenmiştir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla, Aralık/2020 döneminde dikkate alınacak personel ya da çalışma süresi oranının % 60 olarak revize edildiği bildirilmiştir. Buna göre, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezlerin veya bölgelerin dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi; - İlgili merkezlerde/bölgelerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun veya4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemesi veya - Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %60’ını aşmaması ve - Bu çerçevede çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi kaydıyla 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir.

16.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7254 sayılı Kanun ile;

  • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezlerin dışında da yapılabilmesine ve
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırlarında yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesine

11.10.2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hükme bağlanmıştı.

Akabinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından doğrudan ilgili Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara yapılan yazılı bildirimler ile, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezler ya da bölgeler dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesinin, konuya ilişkin olarak daha önce belirlenen şartlarının sağlanması kaydıyla 31.12.2020 tarihinde kadar devam edeceği belirtilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 05.11.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla, Aralık/2020 döneminde dikkate alınacak personel ya da çalışma süresi oranının  % 60 olarak revize edildiği bildirilmiştir.

Buna göre, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki faaliyetlerin bu merkezlerin dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi;

  • İlgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %60’ını
  • Bu çerçevede çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi

kaydıyla 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir.  

Benzer şekilde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi;

  • İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemesi veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %60’ını aşmaması ve
  • Bu çerçevede çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi

kaydıyla 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir.

Bununla birlikte, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen diğer şart ve yükümlülüklerin aynen geçerli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

 Saygılarımızla. 

Dosyalar