Sizi Arayalım
Anonim ve Limited Şirketlerde Artırılan Asgari Sermaye Tutarlarının Uygulamasına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

DUYURU 09.01.2024/6

Anonim ve Limited Şirketlerde Artırılan Asgari Sermaye Tutarlarının Uygulamasına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Ticaret sicili müdürlüklerinde, anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın uygulanmasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, karşılaşılması muhtemel durumlara göre 01.01.2024 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde yerine getirilmesi gereken işlemler Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün E-50035491-433.99-00092124772 sayılı Duyurusu ile açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu Duyuru’nun detaylarına ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdan erişebilirsiniz.

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen en az sermaye tutarı;

  • Anonim şirketlerde 50.000 Türk Lirasından 250.000 Türk Lirasına,
  • Limited Şirketlerde10.000 Türk Lirasından 50.000 Türk Lirasına,

yükseltilmişti. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 500.000 TL’den (değişiklik öncesi 100.000 TL idi) az olamayacağına karar verilmişti. (27.11.2023 tarihli, 123 sayılı Duyurumuz)

Konuya ilişkin olarak yayımlanan Ticaret Bakanlığı Duyurusu’nda, söz konusu tutarların 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacağı açıklanmıştı.

Bu defa, Ticaret sicili müdürlüklerinde, anılan Kararın uygulanmasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, karşılaşılması muhtemel durumlara göre 01.01.2024 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde yerine getirilmesi gereken işlemler Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün E-50035491-433.99-00092124772 sayılı Duyurusu ile açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre;

  • Yeni kurulacak anonim şirketlerde en az sermaye tutarının 250.000 TL’den, limited şirketlerde ise 50.000 TL’den daha az olmaması,
  • Sermaye artırım kararı tescil işlemlerinde, sermayenin yeni en az sermaye tutarlarından daha az olmaması,
  • Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, sermaye azaltımı yapılması halinde, bölünen şirketin sermayesinin yeni en az sermaye tutarının altına inilmeyecek şekilde işlem tesis edilmesi,
  • Tür değişikliği tescil işlemlerinde, yeni türün sermayesinin yeni en az sermaye tutarından daha az olmayacak şekilde işlem tesis edilmesi,
  • Kanun’un 376. maddesi kapsamında şirketin sermayesinin ve Kanuni yedek akçelerinin kaybına ilişkin yapılacak hesaplamalarda, şirketin tescil edilmiş sermayesinin esas alınması, tedbir alınması gereken durumlarda ise bu genelgede yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi,
  • Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 10. maddesi kapsamında, sermaye intibakı yapılmaması sebebiyle infisah etmiş sayılan şirketlerin, faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda sermaye artırımı yapılabileceği yönünde açık bir mahkeme kararı bulunmadığı müddetçe sermaye artırım tescil taleplerinin karşılanmaması

Gerektiği açıklanmıştır.

“Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün E-50035491-433.99-00092124772 sayılı Duyurusu”nun orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar