Sizi Arayalım
Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Mevzuatına İlişkin Bazı Değişiklikler  Yapılmıştır

DUYURU: 23.03.2022/30

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Mevzuatına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

22.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/15 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle; -Gerçek kişilerin dönüştürebileceği tutarlara ilişkin olarak 20.12.2021 tarihinde mevcut olma şartı kaldırılmış, dönüştürülebilecek tutarlara ilişkin olarak “bankalarda mevcut olan” ibaresi eklenmiş, -Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslarda komisyon ve/veya masraf ödenebileceği ibaresi eklenmiş, Merkez Bankasına YUVAM hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilen maddede bir önceki değişiklikte hataen kalan ibare kaldırılmıştır.

“2022/10 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 2021/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 07.03.2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştı. Yapılan bu değişikliğe ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Daha sonra 14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/12 sayılı Tebliğ’le anılan Tebliğin 4’üncü maddesi birinci fıkrası değiştirilmişti. Yapılan bu değişikliğe ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Bu defa 22.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/15 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında Mart ayında üçüncü kez değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerle;

  • Gerçek kişilerin dönüştürebileceği tutarlara ilişkin olarak 20.12.2021 tarihinde mevcut olma şartı kaldırılmış, dönüştürülebilecek tutarlara ilişkin olarak “bankalarda mevcut olan” ibaresi eklenmiş,
  • Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslarda komisyon ve/veya masraf ödenebileceği ibaresi eklenmiş, Merkez Bankasına YUVAM hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilen maddede bir önceki değişiklikte hataen kalan ibare kaldırılmıştır.

“2021/16 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.

.…

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.

 

(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir.

Vade sonunda kur farkının ödenmesi MADDE 5 - …

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın miktarı ve dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Vade sonunda kur farkının ödenmesi MADDE 5 - …

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Sözü edilen değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandığı 22.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2022/15 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar