Sizi Arayalım
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 21.12.2021/160

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmıştır

18.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4925 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yürürlüğe konulan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar”da bazı değişiklikler yapılmıştır.

18.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4925 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yürürlüğe konulan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar”da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Sözü edilen değişiklikler, özetle aşağıdaki gibidir:

  • 2016/9495 sayılı BKK’nın 12/3. fıkrasının 4. cümlesinde, enerji desteği ödemesi için yapılacak olan müracaatlarda faturanın peşin ödenme hükmü yer almakta iken, değişiklikle birlikte enerji desteği ödemesi için yapılacak olan müracaatlarda faturanın peşin ödenmesi hükmü kaldırılmıştır. Buna göre, enerji desteği ödemesinde; eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş olan faturalardaki enerji tüketim harcaması esas alınacaktır.
  • 2016/9495 sayılı BKK’nın 12/15. fıkrasında “Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir” hükmü yer almaktaydı. Söz konusu fıkra, “Sigorta pimi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesini müteakip yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının yatırım tamamlama vizesinden önce başlanılabilmesi için, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesi şartı getirilmiştir.
  • 2016/9495 sayılı BKK’nın 12. maddesine 17. fıkra eklenmiştir. Buna göre, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işlemi yapılabilecektir.

Yukarıda belirtilen 4925 sayılı Karar’ın orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar