Sizi Arayalım
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzayan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Tablosu

DUYURU: 31.08.2021/123

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzayan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Tablosu

Centrum tarafından hazırlanan “7326 Sayılı Kanun kapsamında uzayan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” tablosun ilişkin duyurumuz aşağıda yer almaktadır.

Centrum tarafından hazırlanan, 7326 sayılı Kanun (Yapılandırma Kanunu) kapsamında uzayan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri tablosu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

7326 SAYILI KANUN MADDESİ

BAŞVURUNUN TÜRÜ

KANUNA GÖRE BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME

UZAYAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

BAŞVURU SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

BAŞVURU SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

2.Madde

Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

3.Madde

Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Alacakların yapılandırılması

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

4.Madde

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021[1]

01.11.2021[2]

VUK'nun 371.Maddesi Kapsamında Pişmanlıkla Beyanname

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

Kendiliğinden Verilen Beyannameler

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

5.Madde

Matrah Arttırımı

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

6.Madde

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İmkanı

31.08.2021

30.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

Kayıtlarda Olmayan Stokların (Emtia-Makine-Teçhizat ve Demirbaşların) Beyanı

31.08.2021

30.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

Kayıtlarda Olduğu Halde İşletmede Bulunmayan Emtia-Makine-Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı

31.08.2021

30.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar ile Bunlarla İlgili Diğer Kayıtların Düzeltilmesi

31.08.2021

30.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

7.Madde

Kesinleşmiş SGK Borçlarının Yapılandırılması

31.08.2021

31.10.2021

30.09.2021

30.11.2021

8.Madde

Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları ile Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları (SGK)

31.08.2021

31.10.2021

30.09.2021

30.11.2021

10.Madde

Maddenin 1, 2 ve 3.Fıkrasında Yer Alan Bazı Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

31.08.2021

31.10.2021

30.09.2021

30.11.2021

Maddenin 4.Fıkrasında Yer Alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Hükümlerine Göre Aidat ve Diğer Alacakları

30.09.2021

31.10.2021

31.10.2021

30.11.2021

Maddenin 5.Fıkrasında Yer Alan 3568 Sayılı Kanun Kapsamında SMMM ve Ymm Aidat Alacakları

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

Maddenin 8.Fıkrasında Yer Alan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa Göre Aidat Alacakları

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

Maddenin 9.Fıkrasında Yer Alan Avukatlık Kanununa Göre Stajyer Avukatların Baro Kesenekleri ile Staj Kredi Alacakları

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

ALACAKLI TAHSİL DAİRESİNE GÖRE UZAYAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığına Olan Borçlar

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

Ticaret Bakanlığına Olan Borçlar

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Olan Borçlar

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

YİKOB'lara Olan Borçlar

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

Meslek Kuruluşları ve Odalara Borçlar

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

01.11.2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Olan Borçlar

31.08.2021

31.10.2021

30.09.2021

30.11.2021

DİĞER TAKSİTLER TAKİP EDEN İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDENECEKTİR.

 Saygılarımızla,

[1] 31.08.2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için geçerlidir. 01.09.2021 tarihinden sonra tebliğ edilen ihbarnameler için 30 günlük başvuru süresi söz konusudur.

[2] 30.09.2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için geçerlidir. 01.10.2021 tarihinden itibaren tebliğ edilen ihbarnameler için ilk taksit ödeme süresi ihbarnamenin tebliğini izleyen ayın sonuna kadardır.

Dosyalar