Sizi Arayalım
31.12.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

DUYURU 28.01.2023/14

31.12.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

6.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31.12.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması hakkında “6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

26.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de, kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31.12.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması hakkında “6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 31.05.2022 tarihli 6 sayılı Rehberimiz’de detaylarına yer verdiğimiz 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinde yapılan değişiklikle;

  • 03.2022 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların, 31.12.2023 tarihine kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna tutulması,
  • Cumhurbaşkanı’na 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatması konusunda yetki verilmesi,
  • Türk lirasına dönüşen hesapların 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankası düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda da istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması,

öngörülmüştü.

10.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/2 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin sürede bir değişiklik daha yapılarak,

  • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki,
  • Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan

ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesap bakiyelerinin de dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesi mümkün hale getirilmişti. (16.01.2023 tarihli, 5 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 7407 Sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki kullanılarak 26.01.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31.12.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, 2023 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.

Bununla birlikte, 6 sayılı Rehberimizde de açıklandığı üzere, KVK’nun geçici 14. maddesinin 4. fıkrası kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamadığından, bu kapsamdaki dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşursa söz konusu kur farkı kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

“6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar