Sizi Arayalım
31.12.2022 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak Olan Reeskont Oranı %15,75’ten %10,75’e Düşürülmüştür

DUYURU: 06.01.2023/02

31.12.2022 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak Olan Reeskont Oranı %15,75’ten %10,75’e Düşürülmüştür

31.12.2022 tarihi itibariyle vergisel işlemlerde uygulanacak olan reeskont oranı %15,75’ten %10,75’e düşürülmüştür.

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 281. ve 285. maddeleri uyarınca, mukayyet (kayıtlı) değerle değerlenecek olan alacak ve borçlardan senede bağlı ve vadesi gelmemiş olanlar, değerleme gününün kıymetine çevrilebilmektedir. Bu amaçla yapılan işlemlerde, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran; açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin resmi iskonto haddi uygulanmaktadır.

Anılan Kanun maddeleri gereğince, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek zorundadır. Bu işlemlerde, TCMB’nin resmi iskonto oranı esas alınabileceği gibi kendi işlemlerinde uyguladıkları faiz oranını tercih etmeleri de mümkün olabilir.

Diğer yandan, 02.03.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği” uyarınca, alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, “64 numaralı VUK Sirküleri” ile, vadeli olarak düzenlenen çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 31.12.2022 tarihinde yayımladığı “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Tebliğ” ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve böylelikle, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranı da değişmiştir. TCMB tarafından yayımlanan Tebliğe göre;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75’ten %9,75’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75’ten %10,75’e

düşürülmüştür.

Tebliğde yeni oranların yayımı tarihinde (31.12.2022) yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Buna göre, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinde başlamak üzere vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine çevrilmesinde, senette faiz oranının belirtilmediği durumlarda %10,75 oranı kullanılacaktır. Keza, bankalar ve sigorta şirketleri de, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek için TCMB’nin resmi iskonto oranını seçtikleri takdirde %10,75 oranını dikkate alacaklardır.      

Döviz cinsinden senetlerin reeskont işlemlerinde, senette faiz oranı yazılı değilse LİBOR esas alınmaktadır.

Söz konusu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanan haline ulaşmak için tıklayınız.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar