Sizi Arayalım
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Bankada Bulunması Gereken Sürede Gerçek Kişiler İçin Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU 04.12.2023/129

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Bankada Bulunması Gereken Sürede Gerçek Kişiler İçin Değişiklik Yapılmıştır

01.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/34 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklenen döviz mevduatlarının bankada bulunması gereken sürede gerçek kişiler için değişiklik yapılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 2021/14 sayılı “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ilk olarak 21.12.2021 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. (23.12.2021 tarihli, 162 sayılı Duyurumuz) Akabinde, söz konusu Tebliğ’de muhtelif değişiklikler yapılarak gerçek ve tüzel kişiler için Tebliğ hükümlerinin güncel tarihli (yeni edinilen) dövizler için de uygulanması sağlanmıştı.

Bu defa, 01.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/34 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında bir değişiklik daha yapılarak;

  • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30.11.2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesine imkan sağlanmış,
  • Bankaların mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında belirlenememesine ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

Böylelikle, yurt içi yerleşik gerçek kişiler 30.11.2023 tarihlinde bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebileceklerdir.

Tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil etmeleri için gerekli bulunan 30.06.2023 tarihi itibariyle banka/finans kurumlarında mevcut olma zorunluluğunda ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durumda, tüzel kişilerin 30.06.2023 tarihinden sonra banka hesaplarına giren dövizlerinin kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına dönüştürülemeyeceği anlaşılmaktadır. Anılan değişikliğin KKM uygulamasının kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik atılmış olan bir adım olduğu değerlendirilmektedir..

Yukarıda belirtilen değişiklikler, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 01.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2023/34 sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar