Sizi Arayalım
TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 03.07.2023/75

TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Temmuz ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/01/2023

03/07/2023

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

01/01/2023

03/07/2023

2022 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

01/04/2023

03/07/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

12/03/2023

03/07/2023

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Başvuru Süresi (7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/06/2023

03/07/2023

Mayıs 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/07/2023

10/07/2023

16-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

03/07/2023

11/07/2023

16-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2023

17/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

17/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

17/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

17/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

17/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

17/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/07/2023

17/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2023

20/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

20/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

20/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/07/2023

20/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

20/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/07/2023

25/07/2023

1-15 Temmuz 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/07/2023

25/07/2023

1-15 Temmuz 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2023

26/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

26/07/2023

Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

26/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

26/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

26/07/2023

Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/07/2023

27/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

01/07/2023

28/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

28/07/2023

Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

28/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi

01/05/2023

31/07/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2023

31/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/07/2023

31/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/07/2023

31/07/2023

2022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Verilen Yıllık Beyannameye İlişkin 2.Taksit Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/06/2023

31/07/2023

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi (7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

01/07/2023

31/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

31/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/07/2023

31/07/2023

Haziran 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/07/2023

17/08/2023

2023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/07/2023

17/08/2023

2023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

17/08/2023

2023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2023

31/08/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2023

02/10/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2023

02/01/2024

2022 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

Saygılarımızla,

Dosyalar