Sizi Arayalım
Teknopark ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

DUYURU: 31.12.2023/138

Teknopark ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun geçici 2/3. maddesi ile, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 3/2. maddesi kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki çerçevesinde, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranların, 31.12.2024 tarihine kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek olan bilişim personeline %100, bunlar dışındaki personele ise %75 olarak uygulanmaya devam edilmesi sağlanmıştır.

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanı’nın sahip olduğu %75’e kadar artırma yetkisi %100’e çıkartılmıştı. (15.03.2023 tarihli, 4 sayılı Rehberimiz) Böylelikle, Cumhurbaşkanı’nın Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma süresini %100’e çıkartabilmesine imkan sağlanmıştı.

Akabinde, 20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile söz konusu yetki kullanılarak, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek Bilişim personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması bakımından, bu İllerde yer alan bölge ve  merkezlerde  çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, bölge ve merkez dışında geçirilen süreler için belirlenmiş olan uzaktan çalışma oranı 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarih dahil) %100, bunlar dışındaki personel bakımından ise 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) %75 olarak uygulanmasına karar verilmişti. (20.04.2023 tarihli, 64 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar) ile;

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2/3. maddesi ile,
  • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3/2. maddesi

kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki çerçevesinde, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranların, 31.12.2024 tarihine kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek olan bilişim personeline %100, bunlar dışındaki personele ise %75 olarak uygulanmaya devam edilmesi sağlanmıştır.

“8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar