Sizi Arayalım
Tahsilat Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik Uyarınca “Borcu Yoktur” Yazısı İçin Aranan Tecil Edilen Borç Tutarının %10’unun Ödenmiş Olması Şartı 31.07.2023 Tarihine Kadar Aranılmayacaktır

DUYURU 02.03.2023/36

Tahsilat Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik Uyarınca “Borcu Yoktur” Yazısı İçin Aranan Tecil Edilen Borç Tutarının %10’unun Ödenmiş Olması Şartı 31.07.2023 Tarihine Kadar Aranılmayacaktır

25.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:17)” ile Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’in tecille ilgili bölümüne göre “Borcu Yoktur” yazısı alınabilmesi için tecil edilen borç tutarının %10’unun ödenmiş olması şartının 31.07.2023 tarihine kadar aranmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere, vergi dairelerine olan borçların, borçlusunun çok zor durumda olması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi kapsamında belirlenen şartlar dahilinde tecil edilerek taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçların bu suretle tecil edilmesi mümkün olmakla birlikte, Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’in tecille ilgili açıklamaların yer aldığı bölümüne göre, ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere borçlular tarafından borcun bulunmadığına dair yazı (borcu yoktur yazısı) alınabilmesi için, tecil edilen borç tutarının asgari %10’unun ödenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, 25.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:17)” ile Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’in tecille ilgili bölümünde yer alan “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için, “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının 31.07.2023 tarihine kadar aranılmaması sağlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenleme sonucunda, borçluların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil edilmiş olan borçlarının belli bir oranının ödenmiş olması şartı aranmaksızın 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) borcu yoktur yazısı alabilmeleri (başkaca borçlarının bulunmaması kaydıyla) mümkün hale gelmiştir.

Düzenleme, deprem felaketi dolayısıyla mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerle sınırlı olmayıp, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecilli borcu bulunan tüm mükellefleri kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:17)”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar