Sizi Arayalım
Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlanmış, Buna İstinaden Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmıştır

DUYURU: 09.11.2023/117

Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlanmış, Buna İstinaden Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmıştır

08.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Merkez Bankasına yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiştir. Konuya ilişkin olarak ayrıca 08.11.2023 tarihli TCMB Duyurusu yayınlanmıştır.

08.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Merkez Bankasına yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiştir. Ayrıca, sözü edilen değişikliğe ilişkin olarak 08.11.2023 tarihli TCMB Duyurusu yayımlanmıştır. 

Yukarıda yer verilen düzenleme kapsamında;

  • 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verilmiş,
  • 2018 yılından itibaren uygulanmakta olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamındaki döviz pozisyon raporlamasının firma kapsamı, firmaların ülke ekonomisi içerisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı,toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olma şeklinde değiştirilmiştir.

“Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

08.11.2023 tarihli TCMB Duyurusu’na erişmek için tıklayınız.

                                    Saygılarımızla.

Dosyalar