Sizi Arayalım
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 19.03.2021/44

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 02.05.2018 tarihinde yayımlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile; - Bankaların işlemin kredi alımı olup olmadığına yönelik olarak swift açıklamalarına yönelik kontrol etme yükümlülüğünün kapsamına Türk lirası tevdiat/mevduat hesapları da dahil edilmesi ve - Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması şartı aranmayan hallerin arasına refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması halinin de eklenmesi konularında değişiklik yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 02.05.2018 tarihinde yayımlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi (Genelge)’nde “Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı” ile;

  • Bankaların işlemin kredi alımı olup olmadığına yönelik olarak swift açıklamalarına yönelik kontrol etme yükümlülüğünün kapsamına Türk lirası tevdiat/mevduat hesapları da dahil edilmesi ve
  • Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması şartı aranmayan hallerin arasına refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması halinin de eklenmesi

konularında değişiklik yapılmıştır.

Sözü edilen düzenlemelerin detayları özetle aşağıdaki şekildedir.

Bankaların Swift İşlemlerine Yönelik Kontrol Yükümlülüğü Kapsamına TL Hesapları da Alınmıştır

Genelge’nin "Yurt Dışından Kredi Alınması" bölümünde yer alan "Genel Esaslar"  başlıklı 19. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Bankalar, nezdinde bulunan Türkiye'de yerleşik kişilere ait döviz hesaplarının yanı sıra Türk lirası tevdiat/mevduat hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin "Swift" mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol edeceklerdir.

Ayrıca, Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin Genelge’de belirtilen genel kurallara uyumunu kontrol etme yükümlülüğünün kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının yanı sıra, 250.000 TL veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm Türk lirası tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınacaktır.

Yurda Getirilmeden Kullanılabilen Kredilerin Kapsamı Genişletilmiştir

Genelge’nin "Yurda Getirilmeden Kullanılabilen Krediler" başlıklı 22. maddesinde değişikliğe gidilerek, yurt dışından alınan kredinin Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması şartı aranmayan haller genişletilmiştir.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması halinde yurt dışından alınan kredinin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması şartı aranmayacaktır.

Diğer taraftan, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin yurda getirilmeyen kısmı için firmanın bu bedelin yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla kullanıldığını belirten yazılı beyanı alınacaktır.

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin güncel haline bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar