Sizi Arayalım
Ödeme ve Tahsilatların Tevsik Zorunluluğuna İlişkin İstisnalara Bir Yenisi Eklenmiştir

DUYURU 26.07.2022/87

Ödeme ve Tahsilatların Tevsik Zorunluluğuna İlişkin İstisnalara Bir Yenisi Eklenmiştir

23.07.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “540 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapma zorunluluğu (tevsik zorunluluğu) bulunanlarla, bu kapsamda olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişiler arasındaki işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.

23.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “540 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar aracığıyla yapılması zorunluluğu getiren “459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği”nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne ilave bir hüküm eklenmiştir.

Sözü edilen düzenleme ile, tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapma zorunluluğu (tevsik zorunluluğu) bulunanlarla, bu kapsamda olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişiler arasındaki işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlarca, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekecektir.

“540 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar