Sizi Arayalım
NİSAN VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 30.03.2023/49

NİSAN VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Nisan ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/04/2023

10/04/2023

16-31 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

03/04/2023

11/04/2023

16-31 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2023

17/04/2023

Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Verginin Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2023

20/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/04/2023

20/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

20/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

20/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

20/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

20/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/04/2023

25/04/2023

1-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/04/2023

26/04/2023

1-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2023

26/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

26/04/2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/04/2023

26/04/2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

26/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

26/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

28/04/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

28/04/2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait KDV Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

2022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

2022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Yurt İçi Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/05/2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/05/2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/05/2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/04/2023

31/05/2023

2022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

01/04/2023

31/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların, Mart 2023 Dönemi Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2023

03/07/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla,

Dosyalar