Sizi Arayalım
Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır

DUYURU: 24.08.2023/100

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır

06.02.2023 tarihindeki depremler sonrası mücbir sebep hali ilan edilen illerde bazı yükümlülüklerin ertelenmesi ve sürelerin uzatılması hakkında önemli bilgiler. Detaylar ve son tarihler için duyurumuzu inceleyin

Bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde mücbir sebep hali ilan edilmişti. (08.02.2023 tarihli, 19 sayılı Duyurumuz)

Bununla birlikte, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesi için mücbir sebep halleri 31.07.2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) sona ermiş olup mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sona ermektedir.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılan Duyuru ile, Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda, mücbir sebep hali sona eren yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile mükellefiyet kaydı bulunmamakla birlikte bu yerlerde ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep hali kapsamında kabul edilerek bazı yükümlülükleri ertelenen mükellefler tarafından 15.08.2023 Salı ve 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi gereken;

  • 2023/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. aylarına ilişkin Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresi,
  • Aynı tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/11, 12 ve 2023/1, 2, 3, 4, 5. ve geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/10, 11, 12, 2023/1, 2, 3 ve 2023/4, 5, 6. dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin

11.09.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan söz konusu Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.