Sizi Arayalım
Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

DUYURU: 24.08.2023/102

Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile mücbir sebep hali kapsamında beyannamelerin süresi uzatılmıştır. Bu durumda olan mükellefler için vergi levhaları, belirtilen süre içinde internet vergi dairesi hesabından yazdırılabilir. Detaylar ve örnekler için okuyun.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatılan mükelleflerin vergi levhalarının, uzatılan beyanname verme süresinin son gününe kadar verilen beyannamelerde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacağı ve 1 aylık süre içerisinde mükellefler tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacağı açıklanmıştır.

Mücbir sebep kapsamında beyanname verme süreleri uzatılan mükelleflerin vergi levhalarının temin edilmesine/bulundurulmasına ilişkin olarak sirkülerde aşağıdaki örneklere yer verilmiştir.

Örnek 1: 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Kilis ilinde 06.05.2021 tarihinden itibaren Kilis Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet kaydı bulunan ve bu ilde ilan edilen mücbir sebep kapsamında yer alan Bayan (C) tarafından 2022 takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesi 15.08.2023 tarihinde verilmiştir.

Bu kapsamda, Bayan (C)’nin vergi levhası, 15.08.2023 tarihinde verilen Gelir Vergisi Beyannamesinde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 15.08.2023 tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Bayan (C) tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Örnek 2: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi (A) firması, işyerinde meydana gelen yangın sonucu 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiş ve mükellefin 01.04.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mücbir sebep halinde olduğu kabul edilerek mücbir sebep dönemi içerisinde verilmesi gereken beyanname/bildirimlerinin verilme süresi 26.07.2023 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, (A) firmasının vergi levhası, 26.07.2023 tarihinde mükellef kurum tarafından verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 26.07.2023 tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde (A) firması tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar