Sizi Arayalım
Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %8’e İndirilmiştir

DUYURU: 01.03.2022/23

Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %8’e İndirilmiştir

01.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’da değişiklik yapılarak mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %8’e indirilmiştir.

01.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’da değişiklik yapılarak mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %8’e indirilmiştir.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

  • Yukarıda sözü edilen 2007/13033 sayılı BKK’ya ekli %8 KDV oranına tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı (II) sayılı listenin 34. sırasına “Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri” ibaresi eklenmiştir. Böylelikle, mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.
  • Sözü edilen Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 01.03.2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek bedellere uygulanmak üzere 01.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen indirimli orana (%8 oranına) tabi teslimler ile ilgili yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesinin talep edilebilmesi mümkündür. KDV iadesi, satışın yapıldığı yılda mahsuben veya takip eden yıl içerisinde nakden ya da vergi ve/veya SGK borçlarına mahsup yoluyla talep edilebilecektir.

5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel KDV oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar