Sizi Arayalım
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler İle Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

DUYURU: 01.02.2021/10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler İle Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “3468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile yurt dışına sürekli ya da geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için 2021 yılında verilecek gündelik tutarları belirlenmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan işletmeler tarafından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklere yönelik gelir vergisinden istisnası uygulamasında anılan Karar kapsamında belirlenen tutarlar dikkate alınacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 24. maddesi uyarınca, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan işletmeler tarafından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen  gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazlaysa veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulmaktadır. 

Bu defa, 30.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “3468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile yurt dışına sürekli ya da geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için 2021 yılında verilecek gündelik tutarları belirlenmiştir.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler ve vergi uygulamalarına olan etkileri aşağıdaki gibidir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan Seyahatler Nedeniyle 2021 Yılında Vergisiz Olarak Ödenebilecek Olan Gündelik Tutarı

İşbu Duyuru konusu Karar ile 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler için verilecek gündelik tutarı 192,60 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, özel sektör işletmelerince, ücret seviyesi ne olursa olsun, çalışanlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler nedeniyle anılan tutarda vergiden müstesna gündelik ödenebilecektir. Bu tutarı aşan ödemelerin ise GVK’nın 24/2. maddesi gereğince net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekecektir.

Vergi İstisnası Kapsamında Ödenebilecek Olan Yurt Dışı Gündelik Tutarları

İşbu Duyuru konusu Karar ile, 2021 yılına ilişkin yurt dışı gündelikler önceki yıl uygulanan tutarların aynısı olarak belirlenmiştir. Karara ekli listenin (II) numaralı sütununda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yurt dışı seyahatler nedeniyle ödenmesi gereken harcırah miktarları yer almaktadır.

Buna göre, özel sektör işletmelerince, 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ücret seviyesi ne olursa olsun, personele yurt dışı seyahatler nedeniyle vergiden müstesna olarak ödeyebileceği gündelik tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir. Ayrıca, Harcırah Kanunu gereği seyahatin ilk 10 günü için gündelikler %50 zamlı olarak ödenebildiğinden, tabloda ilk 10 günlük süre ile sonraki sürelerde geçerli olacak gündelikler ayrı sütunlarda gösterilmiştir. Bu şekilde hesaplanan tutarları aşan gündelik ödemelerinin ise net ücret ödemesi kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekecektir.

GİDİLEN ÜLKE

DÖVİZ CİNSİ

SEYAHATİN İLK 10 GÜNÜ İÇİN GÜN BAŞINA

SEYAHATİN 11. VE SONRAKİ GÜNLERİ İÇİN GÜN BAŞINA

ABD

ABD Doları

273

182

Almanya

EURO

246

164

Avustralya

A.   Doları

424,5

283

Avusturya

EURO

249

166

Belçika

EURO

241,5

161

Danimarka

D. Kronu

1857

1.238

Finlandiya

EURO

222

148

Fransa

EURO

240

160

Hollanda

EURO

234

156

İngiltere

Sterlin

172,5

115

İrlanda

EURO

232,5

155

İspanya

EURO

237

158

İsveç

İ. Kronu

2.038,5

1.359

İsviçre

İ. Frangı

424,5

283

İtalya

EURO

228

152

Japonya

Yen

47.107,5

31.405

Kanada

K. Doları

366

244

Kuveyt

K. Dinarı

75

50

Lüksemburg

EURO

241,5

161

Norveç

N. Kronu

1.789,5

1.193

Portekiz

EURO

232,5

155

Suudi Arabistan

S. A. Riyali

925,5

617

Yunanistan

Euro

237

158

Kosova

Euro

184,5

123

Diğer AB Ülkeleri

Euro

190,5

127

Diğer Ülkeler

(KKTC Hariç)

ABD Doları

235,5

157

Saygılarımızla.

Dosyalar