Sizi Arayalım
Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 20.01.2022/12

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

18.01.2022 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlerin, genel kurularınca onaylanmamış yıllık finansal tablolarını esas alarak avans kar payı dağıtabilecekleri en son süre 1 ay uzatılarak 2 aya çıkarılmıştır. Buna göre, anılan şirketler hesap dönemlerinin bitiminden itibaren 2 ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre, yıllık finansal tabloları üzerinden avans kar payı dağıtabilecektir.

18.01.2022 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğile, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlerin, genel kurularınca onaylanmamış yıllık finansal tablolarını esas alarak avans kar payı dağıtabilecekleri en son süre 1 ay uzatılarak 2 aya çıkarılmıştır. Buna göre, anılan şirketler hesap dönemlerinin bitiminden itibaren 2 ay içinde yapılacak genel kurullarında alacakları karara göre, henüz olağan genel kurulda onaylanmamış olan yıllık finansal tabloları üzerinden avans kar payı dağıtabilecektir.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, ayrıntıları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketler, İlgili Hesap Döneminin Bitiminden İtibaren 2 Ay İçinde Yapılacak Genel Kurullarında Alınacak Karara Göre Kar Payı Avansı Dağıtabilecektir

İşbu Duyuru konusu Tebliğin 1. maddesiyle, “Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ”in “kar payı avansı dağıtım şartları” başlıklı 5/2. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 'bir ay' ibaresi 'iki ay' olarak değiştirilmiştir.

Buna göre;

  • Değişiklik öncesinde, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilmekteyken,
  • Değişiklikle birlikte, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren iki ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecektir.

Bilindiği üzere, avans kar payı 3, 6 ve 9 aylık ara dönem finansal tablolarında görünen kar üzerinden dağıtılabilmekte, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlerin ise (bu kuralın bir istisnası olarak) henüz genel kurullarınca onaylanmamış olan 12 aylık finansal tablolarında oluşan karın da avans kar payı dağıtımına konu edilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlere tanınan bu imkanın kullanılabileceği süre 12 aylık dönemi takip eden 2. ayın sonu olarak değiştirilerek, kar dağıtım kararının bu tarihe kadar alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Finansal tablo yıllık dahi olsa, avans kar payının dağıtılabileceği üst sınır (tüm karşılıkların ayrılması, geçmiş yıl zararları ile önceki ara dönemlerde dağıtılan avans kar paylarının düşülmesi, bunların sonucunda oluşan karın %50’sinin aşılmaması gibi kurallar) ve genel kurul kararından yer alması gereken hususlar bu durumda da aynen geçerlidir.   

“Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’in son haline ise buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar