Sizi Arayalım
Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresinin Oranı %5O'ye Çıkarılmıştır

DUYURU: 18.10.2021/143

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresinin Oranı %5O'ye Çıkarılmıştır

17.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

7244 sayılı Kanunla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülmesine 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği ve bu sürenin, bitiminden itibaren Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabileceği hükme bağlanmıştı.

Akabinde, 7254 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle;

  • 7244 sayılı Kanun ile belirlenmiş olan “11.03.2020” tarihi “11.10.2020” olarak,
  • “4 ay süreyle” ibaresi ise “1 yıl süreyle”

şeklinde değiştirilmişti. 7254 sayılı Kanunla Sanayi ve Teknoloji Bakanına tanınan yetki 11.10.2021 tarihine kadar süre uzatımını kapsamakta olup, bu yetki ilgili tarihe kadar kullanılmış bulunuyordu.

Öte yandan, 7263 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle Ar-Ge ve destek personelinin çalışma sürelerinin %20’sini dışarıda geçirebilmelerine olanak tanınmış ve Cumhurbaşkanı’na bu oranı %50'ye kadar artırma yetkisi verilmişti. Buna göre, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun geçici 2. maddesi ve “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 3. maddesi uyarınca;

  • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde,
  • Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde

gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmekteydi.

Bu defa, 17.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, 7263 sayılı Kanunla Cumhurbaşkanı’na verilmiş olan yetki en yüksek oran üzerinden kullanılmış olmaktadır.

Sözü edilen artırımlı oran (%50), 31.12.2022 tarihine kadar uygulanacaktır.

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar