Sizi Arayalım
Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

DUYURU 13.02.2023/23

Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı 10.02.2023 tarihinde web sayfasında yayımladığı Duyuru ile, depremden etkilenen 10 ilimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzenine ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştur.

Hatırlanacağı üzere, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle söz konusu iller için mücbir sebep hali ilan edilmişti. (08.02.2023 tarihli, 19 sayılı Duyurumuz)

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmişti.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı 10.02.2023 tarihinde web sayfasında yayımladığı Duyuru ile, depremden etkilenen 10 ilimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzenine ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştur.

Söz konusu Duyuru ile, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesi ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10. Maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetki kapsamında, depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzenine ilişkin olarak, ikinci bir duyuruya kadar, aşağıda açıklanan şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

Seyyar Olarak Akaryakıt Satışı Yapılması Halinde

Akaryakıt satışı yapılmasına imkân tanıyan üzerinde tank, pompa vb. tesisatı bulunan ancak ödeme kaydedici cihazlara bağlı olmayan seyyar istasyonlar veya tankerler aracılığıyla akaryakıt satışı yapılması durumunda;

a) Akaryakıt satışı sonrasında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenebilecektir.

b) Müşterinin bu satış için belge talep etmesi halinde ise, Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir.

Akaryakıt İstasyonlarında Bidon, Varil Gibi Eşyalara Akaryakıt Satışı Yapılması Halinde

Akaryakıt istasyonlarında doğrudan taşıtlara yapılmayıp bidon, varil gibi eşyalara yapılan akaryakıt satışları için düzenlenecek fişlerde, ödeme kaydedici cihazların T.C. Kimlik numarası/vergi kimlik numarası ya da plaka bilgisi alanına sadece “2” rakamının girilmesi yeterli olacaktır.

Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Çalışmaması Halinde

Akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların veya sistemin çalışmaması durumunda, akaryakıt satışı sonrasında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek, ancak yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

Diğer taraftan, müşterinin bu satış için belge talep etmesi durumunda ise, Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanan Duyurunun orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar