Sizi Arayalım
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 02.04.2023/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Dairesi Başkanlıklarına dağıtılan “2023/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi” ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına ilişkin olarak bazı açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

Bilindiği üzere, 09.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. (15.03.2023 tarihli, 4 sayılı Rehberimiz)

Akabinde, 25.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (31.03.2023 tarihli, 50 sayılı Duyurumuz)

Söz konusu Tebliğ ile,

  • 7440 sayılı Kanunun 9 ve geçici 1. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 7440 sayılı Kanun hükümlerinin uygulamasına,
  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun geçici 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, öğrenim ve katkı kredileriyle ilgili gecikme zammı, katsayı. Yİ-ÜFE tutarı gibi alacakların terkinine

dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Dairesi Başkanlıklarına dağıtılan “2023/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi” ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına ilişkin olarak bazı açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

“2023/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi”nin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                    Saygılarımızla.

Dosyalar