Sizi Arayalım
Ar-Ge/Tasarım İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasından Faydalanan Mükelleflerin Girişim Sermayesi Yatırımı Yapma Yükümlülüklerine İlişkin Hadlerde ve Yatırım Oranında Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU 19.12.2023/132

Ar-Ge/Tasarım İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasından Faydalanan Mükelleflerin Girişim Sermayesi Yatırımı Yapma Yükümlülüklerine İlişkin Hadlerde ve Yatırım Oranında Değişiklik Yapılmıştır

Ar-Ge/Tasarım İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasından Faydalanan Mükelleflerin Girişim Sermayesi Yatırımı Yapma Yükümlülüklerine İlişkin Hadlerde ve Yatırım Oranında Değişiklik Yapılmıştır

03.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" uyarınca Ar-Ge/Tasarım indiriminden faydalanan ve/veya “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” kapsamında istisna kazanç elde eden mükelleflerin, indirim/istisna tutarlarının %2’sini girişim sermayesi yatırımı yapmak üzere fon olarak ayırmaları ve indirim/istisnadan yararlanılan yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına yatırmaları zorunluluğu getirilmişti. (04.02.2021 Tarihli, 3 Sayılı Rehberimiz)

Buna göre, yıllık beyanname üzerinden yararlandıkları Ar-Ge/Tasarım indirimi ile teknokent kazanç istisnası tutarları 1.000.000 TL ve üzerinde olan mükelleflerin;

  • Bu tutarın %2’sini pasifte geçici bir hesaba aktarmaları gerekmekte,
  • Sözü edilen geçici hesaba aktarım zorunluluğu yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlı bulunmakta,
  • Fona aktarılan tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ya da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması gerekmekte,
  • Sözü edilen yatırımın ilgili yılın sonuna kadar yapılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan Ar-Ge/Tasarım indirimleri ile teknokent kazanç istisnası tutarlarının %20’sinin ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimi ve Teknokent kazanç istisnasına konu edilmemesi gerekmekteydi.

Bu defa, 16.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Ar-Ge/Teknokent indirimi veya teknokent kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin girişim sermayesi yatırımı yapma zorunluluğu ile ilgili oran ve tutarlar 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre;

  • Uygulamanın kapsamına giren mükelleflerin belirlenmesinde kullanılan yıllık beyanname üzerinden yararlanılan en az indirim/istisna tutarı 1.000.000 TL’den 2.000.000 TL’ye yükseltilmiş,
  • Yapılacak yatırımın belirlenmesinde kullanılan oran, yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim/istisna tutarının %2’sinden %3’üne artırılmış,
  • Yıllık bazda yapılacak olan yatırım yükümlülüğünün azami sınırı ise 20.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Yukarıda belirtilen yeni düzenlemenin yürürlük tarihi 01.01.2024 olarak belirlenmiş olup, anılan oran ve hadler ilk olarak 30.04.2024 tarihine kadar verilmesi gereken 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamelerindeki Ar-Ge ve tasarım indirimleri ile teknokent kazanç istisnaları için uygulanacaktır.

7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar