Sizi Arayalım
7440 sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması, Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 26.05.2023/72

7440 sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması, Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

26.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 7440 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır.

26.05.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar) ile, 7440 sayılı Kanunun 9/16. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmış bulunmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, “7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülüklerinin yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin imkanlar sağlanmıştı. (15.03.2023 tarihli, 4 Sayılı Rehberimiz) Sözü edilen Kanunun 9/16. maddesine göre de, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili bulunmaktaydı.

Bu defa, 7300 sayılı Karar ile, Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddeleri ile 10. maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülen;

  • Başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil),
  • Bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil)

uzatılmıştır.

Buna göre, 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5. (geçici 1. madde dahil) maddelerinden yararlanmak için 31.05.2023 tarihine kadar vergi dairelerine (Kanunun 3. maddesi kapsamında olan idari para cezaları ile ecrimisiller için ilgili idarelere) yapılması gereken;

  • Başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 03.07.2023) tarihine kadar,
  • Bu maddeler kapsamında yapılandırılan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru süresi uzayan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dahil) 03.07.2023 tarihi bitimine kadar

uzatılmış olmaktadır.

Söz konusu Karar ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

"7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar