Sizi Arayalım
7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunlarına Göre Yapılandırılmış Borçların Taksit Ödeme Sürelerinin Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Ertelenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

DUYURU 27.02.2023/35

7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunlarına Göre Yapılandırılmış Borçların Taksit Ödeme Sürelerinin Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Ertelenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile deprem felaketi sebebiyle mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ödemeleri devam eden yapılandırılmış borçlarının taksit ödeme süreleri ertelenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için mücbir sebep hali ilan edilmişti. (08.02.2023 tarihli, 19 sayılı Duyurumuz) Daha sonra mücbir sebep kapsamına Elazığ ili ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde faaliyet gösteren mükellefler de dahil edilmişti.

Bu defa, 23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile deprem felaketi sebebiyle mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ödemeleri devam eden yapılandırılmış borçlarının taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki dairelere (alacaklı idarelere) 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve/veya 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borcu bulunanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan taksitlerinin ödeme süreleri yeniden belirlenmektedir.

Yapılan bu düzenleme ile, mücbir sebep hali ilan edilen döneme (06.02.2023- 31.07.2023) rastlayan taksitlerden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde; belediyelerin bu döneme rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri ise mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlayarak aylık dönemler halinde ödenmesi imkanı sağlanmıştır.

Söz konusu kanunlar kapsamında belediyelerin ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların mücbir sebep hali ilan edilen döneme (06.02.2023-31.07.2023) rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri ise mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlayarak aylık dönemler halinde olacak şekilde uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandığı 23.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar