Sizi Arayalım
31.03.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

DUYURU 30.04.2023/66

31.03.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

25.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31.03.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması hakkında “7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

25.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31.03.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması hakkında “7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 31.05.2022 tarihli 6 sayılı Rehberimiz’de detaylarına yer verdiğimiz 7407 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinde yapılan değişiklikle;

  • 31.03.2023 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların, 31.12.2023 tarihine kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna tutulması,
  • Cumhurbaşkanı’na söz konusu istisnayı, 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatması konusunda yetki verilmesi,
  • Türk lirasına dönüşen hesapların 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankası düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması

sağlanmıştı.

01.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/7 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin sürede bir değişiklik daha yapılarak,

  • Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan
  • ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesap bakiyelerinin de

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesi mümkün hale getirilmişti. (06.04.2023 tarihli, 58 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 7407 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki kullanılarak 25.04.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kurumların 31.03.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların, 2023 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.

Bununla birlikte, 6 sayılı Rehberimizde de açıklandığı üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin 4. fıkrası kapsamında uygulanan istisna, dönüşüm tarihi itibarıyla oluşan kur farklarını kapsamadığından, dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşursa söz konusu kur farkı kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

“7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar