Sizi Arayalım
22.12.2021 İle 31.12.2022 Tarihleri Arasında İktisap Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

DUYURU: 29.12.2021/165

22.12.2021 İle 31.12.2022 Tarihleri Arasında İktisap Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

22.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 22.12.2021 - 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri (devlet tahvili ve hazine bonosu) ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri (devlet tahvili ve hazine bonosu) ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından (yurt dışında ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları hariç) elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın geçici 67. maddesine göre yapılmaktadır.

GVK’nın geçici 67. maddesi uyarınca yapılan vergi tevkifatlarında uygulanacak olan tevkifat oranları 22.07.2006 tarihli, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) belirlenmiştir.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yurt içinde ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen gelir ve kazançlar için geçici 67. madde kapsamında %10 oranında vergi kesintisi yapılmakta; 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ise, 1 yıldan kısa vadeli olarak ihraç edilen kira sertifikalarında %15, 1 yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen kira sertifikalarında ise %10 oranında vergi kesintisine tabi bulunmaktaydı.

Bu defa, 22.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar)” ile, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 22.12.2021 tarihinden başlayarak 31.12.2022 tarihine kadar iktisap edilecek olan;

  • Devlet iç borçlanma senetleri ile
  • 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından

elde edilen gelir ve kazançlardaki stopaj oranı %0’a indirilmiştir.

Sözü edilen menkul kıymetlerden bazılarının alım satımdan zarar edilmesi durumunda gündeme gelebilecek olan “ihtiyari beyanname verilmesi” uygulamasından yararlanılması halinde de, sözü edilen beyanname üzerinde bu gelirler için %0 oranı uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile, tasarrufların Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsinden devlet tahvili, Hazine bonosu ve kira sertifikalarında değerlendirilmesinin teşvik edilmesi ve böylelikle ulusal para birimine olan ilginin artırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı Devlet iç borçlanma senetleri ile 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan tevkifatın oranında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Buna göre, sözü edilen menkul kıymetlerin Hazine tarafından altına dayalı olarak ihraç edilmesi durumunda, bunlardan elde edilecek olan gelir ve kazançlar %0 oranında tevkifata tabi olmaya devam edecektir.

4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 22.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar