Sizi Arayalım
Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmaları Kapsamında Türkiye Otomatik Bilgi Değişimine Başlıyor

Uluslararası Vergi Bülteni: 01.06.2021/10

Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmaları Kapsamında Türkiye Otomatik Bilgi Değişimine Başlıyor

Çok taraflı yetkili makam anlaşmaları kapsamında Türkiye otomatik bilgi değişimine başlıyor. 4025 sayılı 31.05.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.04.2017’de Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” 2019 vergilendirme yılından başlamak üzere ve 4026 sayılı 31.05.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.12.2019’da Ankara’da imzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” 2019 vergilendirme yılından başlamak üzere yürürlüğe girmiştir.

23.02.2021 tarihinde yayımladığımız 2021/7 Sayılı Uluslararası Vergi Bültenimizde 22 Şubat 2021 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen AB Konseyi toplantısında çıkan karara göre, Türkiye’nin 27 AB üyesi ülke ile otomatik bilgi değişimi sürecine, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktif olarak başlatacağının kesin taahhüdünü 31 Mayıs 2021 itibarıyla yerine getirmek durumunda olduğu bildirilmiştir.

Aksi durumda, AB tarafından yayınlanan ve bugün 12 adet ülkenin yer aldığı Kara Liste'ye alınacağı belirtilmiştir. Kara listeye alınan ülkeler, Avrupa yardımlarından veya kalkınma fonlarından yararlanılmasının dondurulmasını içeren yalnızca sınırlı yaptırımlarla karşı karşıyadır.

Bu kapsamda, 01.06.2021 tarihli resmî gazete yayımlanan 4025 sayılı 31.05.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.04.2017’de Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” 03.02.2020 tarihinden geç olmamak ve 2019 vergilendirme yılından başlamak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 2019 yılı finansal bilgilerinin en geç 1 Eylül 2021 tarihine kadar, 2020 ve 2021 yılı finansal bilgilerinin en geç sırasıyla 30 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2022 tarihine kadar diğer ülkelerle paylaşılması beklenmektedir.

Benzer şekilde 01.06.2021 tarihli resmî gazete yayımlanan 4026 sayılı 31.05.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.12.2019’da Ankara’da imzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” 18.12.2020 tarihinden geç olmamak ve 2019 vergilendirme yılından başlamak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 2019 yılı ülke bazlı raporların en kısa sürede ve 2020 yılı ülke bazlı raporların 2022 yılı başında diğer ülkelerle paylaşılması beklenmektedir.

4025 ve 4026 Sayılı sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

4025 Sayılı Karar       4026 Sayılı Karar

Saygılarımızla.

Dosyalar