Sizi Arayalım
7431 SAYILI KANUN REHBERİ (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

REHBER: 16.01.2023/02

7431 SAYILI KANUN REHBERİ (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler İçeren 7431 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

13.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, aşağıda belirtilen konularda düzenleme yapmıştır:

 • İşverenleri desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, 2023 yılı Ocak ila Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve destek tutarının 100 TL’den 400 TL’ye (günlük 13,33 TL, aylık 399,90 TL) çıkarılması sağlanmıştır.
 • Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 3.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5.500 TL’ye yükseltilmiştir.
 • İşçi ve esnaf emeklileri ile bunlardan vefat edenlerin hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklara 2023 yılının ilkyarısı için yapılacak zam oranı %15,4’ten %30’a çıkarılmıştır.
 • Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen sigortalılar için yeniden beyanname verme hakkı sağlanmıştır.
 • Ülkemizde yapılması planlandığı halde Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2021 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan KDV, gelir ve kurumlar vergisi istisnasının bu defa UEFA kararı ile ülkemizde yapılacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geçerli olması temin edilmiştir.
 • Kamuda çalışan memur ve sözleşmeli personele 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi gereğince 2023 Ocak-Haziran dönemi için yapılması gereken %16,48 olarak uygulanacak toplam zam oranının %30 olarak uygulanması sağlanmıştır.

Söz konusu Kanun’da yer alan düzenlemelerden vergiyle ilgili olanlar, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması

7431 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 93. maddeyle 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2023 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

2023 Ocak ila Haziran aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayrıca yukarıda belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı (13,33*30= 399,99 TL),

 • 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerineait işyerleri için günlük 500 TL,
 • “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük 667 TL

olarak dikkate alınacaktır.

Sözü edilen teşvikten yararlanılması için, işverenlerin Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması ve 2022 yılından daha az işçi çalıştırmaması şartı aranacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenleme, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 7431 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 13.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne İlişkin KDV İstisnası ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

30.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddeler ile 2019 UEFA süper kupa finali ve 2020 (7256 sayılı Kanun’la 2021 olarak değiştirilmiştir.) UEFA şampiyonlar ligi finali müsabakalarına ilişkin olarak KDV istisnası ve bu müsabakaların Türkiye'de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye'de elde edilen kazanç ve iratları dolayısıyla bazı kişi ve kurumlara gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmişti. (2019/4 sayılı Rehberimiz) Bununla birlikte, ülkemizde yapılması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Koronavirüs salgını nedeniyle organize edilememiş ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline ülkemizin ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Bu defa, 13.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 sayılı Kanun ile yukarıda belirtilen istisna ve muafiyet düzenlemelerinde yer alan “2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına” ibareleri “2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasına” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasına ilişkin olarak;

 • UEFA (Avrupa Futbol Federasyonu Birliği),
 • Katılımcı futbol kulüpleri ve
 • Organizasyonda görevli dar mükellef kurumlara,

bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların söz konusu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna (tam istisna) olacaktır.

Sözü edilen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise KDV Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Diğer taraftan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla yukarıda belirtilen birlik, kulüp ve kurumlara gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır.

Sözü edilen düzenlemeler, 7431 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 13.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                Saygılarımızla.

Dosyalar