Sizi Arayalım
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

REHBER: 28.11.2020/8

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

7.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği” ile,kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak; - Yapılandırma kapsamına giren kamu alacakları açıklanmış ve bu çerçevede kesinleşmiş alacak kavramı tanımlanmış, - Söz konusu alacakların tür ve dönemine ilişkin açıklamalara yer verilmiş, - Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına ilişkin geniş açıklamalar yapılmış, - Uygulamadan yararlanılmasına ilişkin ilgili idarelerce izlenecek işleyiş belirlenmiş ve - Başvurularda kullanılacak standart formlar/dilekçeler yayımlanarak, başvuru sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin sonuçları açıklanmıştır. Yapılandırma konusundaki düzenlemeler ile ilgili olarak Centrum tarafından hazırlanan Rehber aşağıdadır.